LODSEN II

Lodsen II” er den gamle lodsbåd fra Hals bygget som “Hals” i 1899.
“Lodsen II” ligger nu i Hobro, hvor vi har skabt økonomien til første del af en total restaurering af båden. Båden blev taget på land den 27. september 2023, og nu er første fase af restaureringen igang.


Mod slutningen af 1800-tallet, var handelsskibenes størrelse blevet så store at Lodserne i Hals måtte udenfor
Hals Barre og møde skibene. Til den opgave var der derfor brug for et godt og solidt “havskib”.
Til det formål blev Lodsen II bestilt i 1898 og leveret i 1899.
Man var så tilfredse med skrogformen og skibets evne til at bjærge sig i søen, at man ved bestilling af
senere lodsbåde lagde vægt på at skrogformen skulle være som på Lodsen II.
Den lodsbåd vil vi gerne bevare for eftertiden og vise frem som et monument over Danmarks stolte
søfartstraditioner.

Foreningen “Lodsen II”:
Vi er en frivillig forening af seks lodser, der med Lodsen II som virkemiddel, vil sprede kendskabet til
den maritime verden. I byggefasen vil det være de håndværksmæssige fag vi primært viser, senere i driftsfasen, bliver det søfartsuddannelserne mere bredt.

Opbygningsopgaven:
Vi har i samarbejde med Peter Leth fra Hobro Værft og Skibsbevaringsfonden udarbejdet en restaureringsplan og et budget.
Selve restaureringen forventer vi kommer til at løbe over en 3 årlig periode, og den udfordring der ligger i
at udforske de originale håndværksmæssige teknikker og genskabe båden som den oprindeligt blev bygget,
betragter vi som en integreret del af projektet, som vi håber, vil inspirere besøgende til en maritim
håndværksmæssig uddannelse.
Vi sigter efter at restaurerer båden til Skibsbevaringsfondens kategori A, historisk monument, kun med de
mest nødvendige tidsmæssige tilpasninger.
Hobro Værft har publikumsvenlige værkstedsfaciliteter, og besøges årligt af cirka 10.000 mennesker. Det er vores intention at udfører restaureringen på dette værft for at dele oplevelsen med, og vække interessen
hos, så mange som muligt.


Restaureringen forventer vi at dele op i tre faser.
Første del – som er fuld finansieret, og igangværende – bliver en klargøring af skroget under vandlinjen, således at båden kan søsættes.

I anden del færdiggøres skroget og dækket helt.

Mens tredje del bliver montering af maskine, mast og aptering om læ.


Lokalt har vi modtaget støtteerklæringer fra Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune, Maritimt
Kulturcenter Skibstømrerhuset og Destination Himmerland.
Endvidere har Skibsbevaringsfonden afgivet “Intentionserklæring om bevaringsværdigt fartøj”.

Nummer B8204
Type Billeder
Beskrivelse I båden er J. P. Sørensen og lods David Antoninus Hansen.
Bemærkning Lodsen 2 blev bygget af Bonnesen i København og ankom til Hals i december 1899. Båden fik senere styrehus.
Årstal 1915
Dateringsnote 1915
Fotograf Ukendt
Størrelse 7x10,5 cm
Materiale S/h positiv:
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Hals Sogn (Aalborg Kommune) (1000-2050)
Arkiv Hals Arkiv